Ozon Tedavisi;Ekran Resmi 2020-11-27 12.48.57

Ozon tedavi nedir ?
Özel makine ile öğretilen ve akif oksijen molekülü olan ozon gazı kullanılarak yapılan iyileştirici tedavilere’’ozon terapi’’ denilmektedir.

Ozon terapinin en önemli özelliği, hastaya ve hastalığa özgü olmak üzere vücuda farklı yollarla verilebilmesidir.

Ozon tedavisi, bel fıtığı olan hastalarda, son derece kolay ve hızlı sonuç veren bir yöntemdir ve daha ekonomiktir. Skopi ve ameliyathane şartları gerektirmemesi, yan etki profilinin çok düşük olması ve kolay uygulanabilmesi bu tedavi yöntemini öne çıkaran diğer unsurlardır

Diske yakın bölgesine yapılan ozon injeksiyonu ödemden ötürü şişmiş olan diskin çoğunlukla ilk seferde, bazen üçüncü seferde küçülmesini sağlar ve böylelikle hastada ağrı, uyuşma gibi belirtiler ortadan kalkar.
Omurga kaslarına yapılan ozon injeksiyonları fıtıklanmış diski bu kadar hızlı bir şekilde değiştirmez ama ağrıyı ilk uygulamadan itibaren büyük ölçüde azaltarak yaşam kalitesini hızla değiştirir. Kaslardaki iyileşme sonucunda zamanla kas tutulması iyileşeceğinden ötürü, omurga üzerindeki anormal kas gerilimlerinin etkisi ortadan kalkar, böylece gerek ağrı ortadan kalkar, gerekse duruş bozukluğu düzelir.

Bel fıtığı ve Ozon tedavisi:

Bel fıtığı oluşan omurga çevresindeki kaslara veya ağrılı bölge’ye ozon-oksijen karışımı enjeksiyonu uygulaması, son zamanlarda sık kullandığımız bir yöntemdir.Ozon Therapy

Herkese malüm, bel fıtığı olan hastalar, yaşamının bir döneminde bel omurga eksen kayması ve fıtık baskısından dolayı, sinir ve damarlar tahriş görmekte, omurga disklerinde ödem oluşturmakta. Bu durum, şiddetli bel ağrısı, kalça ve bacak ağrısı, uyuşma gibi belirtiler göstermekte. Son zamanlarda, Hekimler bu durumda, klasik tedavilere ek olarak ozon tedavisi yapmaktadır.

Bel fıtığı tedavisinde, Tedavi seans’ları hastalara göre belirlenir, genelde, 6 ile 12 seans ozon tedavi yapılamakta dır.

Şikayetler genel olarak kaslara yapılan ilk ozon injeksiyonundan sonra hafiflemeye başlar. Müteakip injeksiyonlarla dokulardaki harabiyetin iyileşmesi devam eder ve şağrı giderek azalır. Bu tedavi gerçek bir iyileşme sağlayacağından, şikayetin tekrarlamasını da önler.
Bu tedavi kan ozonlama yöntemi ile birlikte uygulamak iyileşmeyi kolaylaştırır ve hızlandırır. Zira kan ozonlama işlemi ile sinir sistemi dengeye kavuşur, stres faktörü ortadan kalkar, genel olarak kan dolaşımı iyileşir, böylece dokuların iyileşme ve yenilenme süreci normale döner.

Ozon terapi Kimlere Uygulanmaz!

Ozonun uygulanmasının yasak olduğu hastalıklar son derece sınırlıdır.
Favizm;alyuvarlarda bir enzim eksikliği ile seyreden (Glukoz 6 fosfat dehidrogenz enzim eksikliği) hastalıkta
Aşırı alkol kullananlarda -Hipertroidi;troid bezi aşırı çalışanlarda
İleri derecede kansızlık ve kanla ilgili bazı rahatsızlığı (hemofili,kanama pıhtılaşma hastalıkları v.s.) olan hastalara ygulama yapılmaz
Kronik ve tekrarlayıcı pankreas bezi iltihaplarında (Pankreatitler)
Yeni gelişmiş kalp enfarktüsü ve kanamanın aktif olarak devam ettiği beyin felci gibi bazı hastalıklar
Ozona karşı alerjisi veya intoleransı olanlarda (çok nadir görülen bir durum olup daha ziyade kokuya olan tahammülsüzlüklerde oluşabilir)Bu bakımdan uygulama öncesi bazı laboratuar analizleri yapılarak durum denetlenmelidir

Bel fıtığı diğer Tedavileri;

Chiropractic

Manual Therapy

Activator

Ozon tedavisi geçmişi; İsmi Yunanca “koklamak” manasına gelen ozein’den gelir. Alman kimyacı Christian Friedrich Schönbein (1799-1868) tarafından 1840 yılında keşfedildi. Zemin seviyelerine yakın yerlerde 10 milyon hava partikülü başına bir partikül O3 (= 0.1 ppm = 200 µg/m³) konsantrasyonlarında (özel kokulu) duman şeklinde bulunur.

Ozon üç oksijen atomundan oluşan bir kimyasal bileşiktir (O3). İki atomlu normal atmosferik oksijenin (O2) çok yüksek enerji taşıyan bir şeklidir.

O3 oda sıcaklığında renksiz, karakteristik kokusu olan bir gazdır. (fırtınalı havalardan sonra, yüksek yerlerde veya deniz kıyısında hissedilir). İsmi Yunanca “koklamak” manasına gelen ozein’den gelir. Alman kimyacı Christian Friedrich Schönbein (1799-1868) tarafından 1840 yılında keşfedildi. Zemin seviyelerine yakın yerlerde 10 milyon hava partikülü başına bir partikül O3 (= 0.1 ppm = 200 µg/m³) konsantrasyonlarında duman şeklinde bulunur. 2000 metre yükseklikte, çok daha azalarak 0.03 – 0.04 ppm seviyelerine düşer.

Ozon, Çok güçlü okside etme, çok etkili dezenfekte etme ve hücre iyileştirme özelliğine sahiptir.

Neden Ozon?

Ozone
İnsan sağlılı yaşamı ve hastalık dan arınması oksijen ile ilişkilidir. İnsan, gıdasız 1-2 ay, susuz1-2 hafta fakat oksijen olmadan, ancak 5 dakika yaşayabilir. oksijen en temel gereksinimimizdir. Bir çok hastalık, ihtiyaç olan doku ve organlara yeniden yeterli oksijen sağlanmasıyla önlenebilir veya tamamen iyileştirilebilir.

Günümüzün dünyasında, sadece nefes almak ,artık vücudumuza yeterli oksijeni sağlamıyor. Vücudumuz sürekli olarak, havamızdaki, suyumuzdaki ve yiyeceklerdeki toksinler tarafından kirletiliyor. Şehirlerimizdeki oksijen miktarı%21 in çok altında ve düşmeye devam ediyor.Sigara kullanımı, stres, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme gibi durumlar da eklenince vücudumuzda toksinlerin birikimi ve oksijen eksikliği artar. Bu da kronik yorgunluğa, erken yaşlanmaya

hayat kalitesinin düşmesi ve amansız hastalıklara yakalanmasına yol açmaktadır. Dolaysiyla, hücre ve organlarımız her zaman yeterli oksijene ihtiyacı vardır.

İnsanların, atmosferi kirletmesi, bizi koruyan ozon tabaksının delinmesinden meydana gelen değişikler, insan doğa yaşantısını etkilemektedir. Özellikle büyük şehirde yaşayan insanlar, yukarıda bahsedilen sebepten veya diğer sebepten dolayı, saf oksijen solunumu yeterince alamadığında çeşitli hastalıklar maruz kalmakta. Koruyucu hekimlik ve tedavi açısından bakıldığında, hastalıklardan korunmak veya zararsız tedaviler yapmak her zaman ilk tercihlerden dir.

Değişik branş hekimleri, Ozon tedavisi ile olumlu netice alması, diğer meslekdaşlarımızın bu alana kaymasına sebep olakta dır.

Hatta, bazı çevreler, ozon tedavisinin gelecek tıp için büyük katkı sağlalayacağı şimdiden konuşmaktadır.