Diğer

Omurga, bir taraftan vücudumuzu taşıyan, diğer taraftan da içindeki kanaldan geçen omuriliğin korunmasını sağlayan kemik zincirine verilen addır. Omurilik ise; Beyin kökünden başlayarak, kuyruk sokumuna kadar uzanan ve beyin ile organlar arasındaki irtibatı sağlayan merkezi sinir sistemine verilen addır. Spinal Kord , ya da medula spinalis olarak da adlandırıl. Organların bütün motor ( yani hareket faaliyetleri) ve ( duyu his ) faaliyetleri omurilik tarafından yaptırılır ve kontrol edilir. Omurilik bunun yanında tek başına refleksleri de kontrol etmektedir. Bazı bilim çevreler, omurilikte oluşan baskı ve tahriş ona bağlı organlar da dengesizlik yarattığını, uzun süre bu hal devam edilirse hastalıklar geliştiği rapor etmektedir.