Welcome to our web site

  • Klasik Çince
  • Türkçe
  • Rusça
  • İngilizce
  • Arapça

Working : Monday to Saturday ; 10:00 - 19:00
  Contact : + 90 532 5079373

Diseases

Migren veya Baş ağrısı

Çeşitli nörolojik, gastrointestinal ve otonomik değişikliklerin eşlik ettiği bir baş ağrısı bozukluğudur. Nörolojik muayeneler ve laboratuvar tetkikleri genellikle normaldir.

Migren belirtileri;

Şiddetli ve tekrarlayan baş ağrısı, görme bozukluğu, koku ve ışıklara karşı hassasiyet, boyunda gerginlik ve ağrı ve bazen mide bulantısı gibi belirtilerle seyreden bir durum.
Ağrılar genellikle 4-72 saat sürer ve kişiyi iş görmez hale getirebilir. Erkeklerin yaklaşık %6-9’u ve kadınların %17-18’i migren yaşar. Dünya nüfusunun yaklaşık %2’si kronik migrenden muzdariptir. Migren hem erkeklerde hem de kadınlarda en şiddetli formuna 30’lu veya 40’lı yaşlarda ulaşır.

Migren hastalığının tedavisi;

“Migren tedavisinde temel amaç, hastalara ilaçsız, ameliyatsız, kalıcı bir iyileşme sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmektir”
Migren tedavisinde yıllarca farklı ilaçlar kullanılarak migrenin belirtisi olan ağrı tedavi edilmeye çalışılmış, ancak ilaçlar hastalığın nedenine yönelik olmadığı için migren kesin çözüm olmamıştır.
Ağrılar sürekli tekrarladığı için, kısır bir ağrı-uyuşturucu döngüsü oluştuğundan, hastalar bu ilaçları ömür boyu kullanmaya mahkum edilmişlerdir.
Alman araştırma merkezi tarafından 2010 yılında binlerce migren ve gerilim tipi baş ağrısı üzerinde yapılan araştırma ve takip sonucunda; Migren (gerilim tipi baş ağrısı) hastalığı ile atlas omurgası arasında çok yakın bir ilişki olduğu, atlas omurga eksen kaymasının ve eklemdeki düzensizliğin damara baskı yaparak migren hastalığına neden olduğu verilerle kanıtlanmıştır ve beyni besleyen sinir.
Bu sonuç, migren tedavisi açısından şaşırtıcı sonuçlara yol açmıştır.
Raporda, geleneksel tıp veya geleneksel tedavilerle elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında kesinlikle dikkat çekici olduğu belirtildi. Bugüne kadar başka hiçbir tedavinin benzer sonuçlara ulaşmadığını kaydetti.
Aynı merkezin atlas ve eksen omurga düzeltme tedavisinde elde edilen sonuçlar %83 kesin tedavi gibi yüksek başarı raporları ile bilimsel alanda yayınlanmıştır.
“Bütün hastalık tedavi yöntemlerinde temel ilke, hastalığın semptomlarını tedavi etmek değil, hastalığın ana nedenini belirleyip tedavi etmektir”.
Bu nedenle migren tedavisinde ağrıyı farklı ilaçlar kullanarak bastırmak yerine ilaç kullanmadan migren hastalığına neden olan yapıyı düzelterek semptomatik ağrıyı tedavi etmek önemlidir.
Boyun atlası omurga düzeltmesinde kliniğimiz Alman migren araştırma merkezi tarafından uygulanan Kayropraktik, Aktivatör, TMS, Akupunktur, Manuel terapi gibi yöntemlerle söz konusu yapının restorasyonu ve migren hastalarının kısa sürede iyileşmesine destek olmaktadır.

Migren Tedavisi,
Randevu Alın
Dr. Nimet KAŞKARLI

1963 KAŞGAR'da doğdu. 1979 yılında URUMQI Xin Jiang Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 6 yıl modern ve geleneksel tıp okudu. 1985 yılında mezun oldu, aynı üniversitenin eğitim hastanesinin genel cerrahi bölümünde ihtisasını kazandı. 1985-1991 yılları arasında genel cerrah olarak çalıştı.

Fibromiyalji

Fibromiyalji nedeni bilinmeyen hastalıklar kategorisine girer. Bununla birlikte, araştırmalar, fibromiyaljinin çoğu nedeninin boyun ve diğer omurgalardan kaynaklandığını kanıtlamıştır. Yani omurgadaki mekanik veya fizyolojik bozukluk fibromiyalji hastalığına neden olur.