Yapılandırıyor, en kısa zaman içinde hizmete sunalacak