Baş ağrısı nedeni;Almanya’da yapılan bilimsel araştırmalar, migren, gerelim tipi baş ağrısı ve diğer baş ağrıların nedeni; Boyun atlas omurga da oluşan rahatsızlıklar migrene neden olabileceği gösterilmektedir. Yani, Boyun atlas omurgada oluşan mekanik düzensizlikler, beyini besleyen vertebral damara baskı oluşturduğu için  baş ağrısını tetiklediği ortaya koymaktadır.

” Hekimin görevi;  Hastalığa sebep olan esas nedeni bulmak ve tedavi etmektir”

Atlas omurgası

Atlas, ilk boyun (servikal) omurga adıdır. Atlas (C1), beyin uzantısı omuriliğin geçit kapısıdır.

Boyun omurga transverse foramen kanalından, beyin için hayati önem taşıyan Arteria carotis interna( internal karotid arter) ve arteria vertebralis ( Vertabrel arter) geçer.

”Atlas omurga eksen kayması ve eklemde oluşan düzensizlik, söz konusu damarlar baskı gördüğü için, beyin ve beyin zarı strese girer ve ağrıları tetikler”.